kondenzátor

Slovník cudzích slov

výmenník tepla chladiaceho zariadenia; zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kondenzátor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kondenzátora
3. D:Datív (komu? čomu?) kondenzátoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kondenzátor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kondenzátore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kondenzátorom
Plurál (mn. č.)
kondenzátory
kondenzátorov
kondenzátorom
kondenzátory
kondenzátoroch
kondenzátormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

metóda pasterizácie mlieka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

iatrochémia axiomatický laverania clipboard anatóm lipomatosis pancreatis hyperextensibilitas citronát hepatalgia shag infarzace