konfrontacia

Slovník cudzích slov

porovnávanie, postavenie tvárou v tvár; stret názorov; stretnutie znepriatelených vojsk, konfliktný stav
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) konfrontacia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) konfrontacie
3. D:Datív (komu? čomu?) konfrontacii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) konfrontaciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) konfrontacii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) konfrontaciou
Plurál (mn. č.)
konfrontacie
konfrontaci
konfrontaciiam
konfrontacie
konfrontaciiach
konfrontaciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

mierne naklonená erózna plocha pri úpätí svahov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

axil cyclophrenia liber catenatus parazitný oxygenium hemimelia amúzia auscultatio desmoidum nota bene absolutny