konsignácia

Slovník cudzích slov

súpis, zoznam, odoslanie, zloženie, poukázanie peňazí alebo tovaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rétor stercoralis rectoplastica maladaptívny uranografia dubi脙鲁zny jidiš citroën salivatorius lyddit funkenschlag