konsolidacia

Slovník cudzích slov

upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie objemu zemín vplyvom pôsobenia zvýšeného tlaku; v medicíne skostnatenie zlomeniny kosti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) konsolidacia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) konsolidacie
3. D:Datív (komu? čomu?) konsolidacii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) konsolidaciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) konsolidacii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) konsolidaciou
Plurál (mn. č.)
konsolidacie
konsolidaci
konsolidaciiam
konsolidacie
konsolidaciiach
konsolidaciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

oblička, ľadvina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

in memoriam réaumurova stupnica teofágia lewisit erudacia antimesometrialis cornealis typus abaty拧 splenopathia cedu木ov谩 banka