kontingenčný

Slovník cudzích slov

Časté chyby


kožušina z jahniat uzbeckej ovce, sivý perzián, širaz

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

urinoscopia, uroscopia myostaticus nete膷ny skúter achromatocyt ringlota akridín obskurnosť lubňa generiká septum krcku cholecysty