kontrakt

Slovník cudzích slov

zmluva, dohoda, dohovor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kontrakt

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kontrakt
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kontrakta
3. D:Datív (komu? čomu?) kontraktu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kontrakt
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kontrakte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kontraktom
Plurál (mn. č.)
kontrakty
kontraktov
kontraktom
kontrakty
kontraktoch
kontraktmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

simili suci chlap oculopharyngealis engastrius pulveratus revue alarm prochoresis obliterácia aÅ¡rama benígne kalcifikáty