konzekutiva

Slovník cudzích slov

Časté chyby

konzekutyva,

nekovové chemické prvky chlór, fluór, jód, bróm, astát

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

komponentný envoyé paskuda sulfonalismus kíčel cupularis pelypathia periklas extrapleuralis abysálny laryngopharyngeus