konzorcium

Slovník cudzích slov

spoločenstvo na jednorazovú realizáciu určitej obchodnej alebo finančnej transakcie; správny orgán účelovej organizácie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) konzorciuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) konzorciua
3. D:Datív (komu? čomu?) konzorciuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) konzorciuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) konzorciue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) konzorciuom
Plurál (mn. č.)
konzorciuá
konzorciu
konzorciuám
konzorciuá
konzorciuách
konzorciuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prerekvizita uterinný tyÄ onga sport multilobulatus luxácia leukocytopo茅za kompozícia burleska ignoracia exkortne fámulus