konzultant

Slovník cudzích slov

odborný poradca
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) konzultant
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) konzultanta
3. D:Datív (komu? čomu?) konzultantovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) konzultanta
5. L:Lokál (o kom? o čom?) konzultantovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) konzultantom
Plurál (mn. č.)
konzultanti
konzultantov
konzultantom
konzultantov
konzultantoch
konzultantmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kanál, vodná cesta v uliciach holandských miest

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rom xerotický fytoparazit receptum arsenicismus pareúnia akreditív alma mater rádioaktivita mr rhinogenes