korigovateľný

Slovník cudzích slov

schopný úpravy, napravení, vylepšení
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


organizmus, ktorý sa živí plesňami a hubami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

koxálny periencephalitis continens gejz铆r costosternalis lokalita secernácia balbuties distichon alexandrijská škola hadróm