kortizol

Slovník cudzích slov

steroidný hormón z kôry nadobličiek, regulujúci látkovú premenu cukrov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kortizol

Časté chyby


okultný styk medzi dušami alebo s duchmi, vzývanie mŕtvych

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

elatív lakrimozna minojské písmo samana variola oftalmodynamometer hygrophobia kolekcia homo habilis paralyzér arthrotomia