kozmos

Slovník cudzích slov

vesmír, vesmírny priestor, svet
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kozmos

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kozmos
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kozmosa
3. D:Datív (komu? čomu?) kozmosu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kozmos
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kozmose
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kozmosom
Plurál (mn. č.)
kozmosy
kozmosov
kozmosom
kozmosy
kozmosoch
kozmosmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

výskyt väčšieho počtu zubov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lofas pravosúdie rozeta preambula dakujem niveleta tyráž behaviorálny menostaticus periventrikulárne pargasit