krab

Slovník cudzích slov

jedlý kôrovec z podradu desaťnohých morských kôrovcov, žijúci na pobreží mora
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/krab

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, zvieracie
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

obálka, obal

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lymfóm hormonopo(i)esis kontrarevolúcia sexuálna averzia polyl klonovanie ametropia lipozomálny aspirè°©cia a extrakcia spermi铆 vtierka susp.polyglandul脙茠脗隆rny syndrom