krach

Slovník cudzích slov

úpadok, bankrot; v prenesenom zmysle úplný nezdar
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/krach

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) krach
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kracha
3. D:Datív (komu? čomu?) krachu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) krach
5. L:Lokál (o kom? o čom?) krache
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) krachom
Plurál (mn. č.)
krachy
krachov
krachom
krachy
krachoch
krachmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rastlinný organizmus živiaci sa odumrelými organickými látkami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

erarny intramamarna oscedo intramamarna lu pik脙漏 virálny dos s binomalis sialoliti exibicionista