kreativnost

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kreativnost
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kreativnosti
3. D:Datív (komu? čomu?) kreativnosti
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kreativnost
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kreativnosti
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kreativnostou
Plurál (mn. č.)
kreativnosti
kreativností
kreativnostiam
kreativnosti
kreativnostiach
kreativnostami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kamenistá púšť s výrazne zníženou vlhkosťou vzduchu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

troilit coxotomia pseudoleucaemicus ex(s)tasis lucerna tragus sacropromontorium synkréza flyš adipozita terra habilitatis