kreativnost

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kreativnost
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kreativnosti
3. D:Datív (komu? čomu?) kreativnosti
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kreativnost
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kreativnosti
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kreativnostou
Plurál (mn. č.)
kreativnosti
kreativností
kreativnostiam
kreativnosti
kreativnostiach
kreativnostami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

odolnosť materiálov voči teplu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

volontér stimulancium sarcopenia dominanta dikcia zákona redislokácia proklamovaÃ…Â¥ vojaer cushing duma neurosekrécia