krusta

Slovník cudzích slov

chrasta, vrstva zaschnutej krvi; v chémii zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; v geológii pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách; obklad steny z rôznych materiálov; skorodovaná vrstva na kamenných plastikách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

zhluk kryštálov na povrchu kvapaliny; pevná kôra na povrchu vápnitých pôd v teplých pustinách
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

chrasta, vrstva zaschnutej krvi, tkanivového moku alebo hnisu na rane
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/krusta

Časté chyby


styčnosť; dotyk vecí v čase a priestore; susedstvo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

aliud operacionalizovať ventrolisteza histogeneticus pneumokonióza tremedok genuinus eburneácia camp myastasia op