kuša

Slovník cudzích slov

samostrel, luk s pažbou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kuša

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kuša
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kuše
3. D:Datív (komu? čomu?) kuši
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kušu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kuši
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kušou
Plurál (mn. č.)
kuše
kuš
kušiam
kuše
kušiach
kušami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

precitlivený

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

derviš sexuológ laterála pelycotomia echogenny pankreas peperonáta depotný krypel katapult antagonismus urosepticus