kulantne

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kulantne

Časté chyby


rastlinného pôvodu, rastlinný

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hysteroskop skrofulóza potikali potencionálny juvenilné pramene subinka zajac pardavy prosóma util suflikant