kvadriga

Slovník cudzích slov

staroveký dvojkolesový voz so štvorzáprahom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kvadriga

Časté chyby


astronomický prístroj na určenie zenitových vzdialeností kozmických telies; jedna z ôsmich častí priestoru získaných rozdelením tromi navzájom kolmými rovinami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

galopovaé’® evacuatio keratoza bigotny kolaps tendencny troposféra trichofóbia dištinkcia autogén polyadenomatosis