kviz

Slovník cudzích slov

spoločenská hra v podobe otázok a odpovedí; krátky ústny alebo písomný test
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kviz

Časté chyby

kvyz,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kviz
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kviza
3. D:Datív (komu? čomu?) kvizu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kviz
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kvize
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kvizom
Plurál (mn. č.)
kvizy
kvizov
kvizom
kvizy
kvizoch
kvizmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

ker rastúci v Južnej Amerike, so semenami obsahujúcimi kofeín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kíčel cupularis pelypathia periklas extrapleuralis abysálny laryngopharyngeus oesophagogastricus hemithorax zmeravel univalens