kyklop

Slovník cudzích slov

obor, velikán, silák (podľa starogréckych bájnych obrov s jediným okom uprostred čela)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/kyklop

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) kyklop
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) kyklopa
3. D:Datív (komu? čomu?) kyklopovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) kyklopa
5. L:Lokál (o kom? o čom?) kyklopovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) kyklopom
Plurál (mn. č.)
kyklopi
kyklopov
kyklopom
kyklopov
kyklopoch
kyklopmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rozpad jadra bunky, jeho drobenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

stuporosus dilógia obsolentné ustanovenie bolševizmus depozi kobyla verbena resolvens, resorbens barkas, barkasa psychostimulancium metal铆za