lár

Slovník cudzích slov

starorímsky bôžik ochraňujúci domov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lár

Časté chyby


kovový prvok, značka Sb

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ortieľ ergofóbia biking oniománia zainteresovanosÃ…Â¥ vedomie lucidné rheumatoides explozia akalk煤lia agrément Ä�eka