lajblik

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lajblik

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lajblik
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lajblika
3. D:Datív (komu? čomu?) lajbliku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lajblik
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lajblike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lajblikom
Plurál (mn. č.)
lajbliky
lajblikov
lajblikom
lajbliky
lajblikoch
lajblikmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

rímskokatolícky metropolita alebo biskup významnej diecézy, najvyšší kňaz arcidiecézy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kum apicolysis inciop diapeutický ksí metal febrilis grantou excitovaný kuša postila