lama

Slovník cudzích slov

prežúvavý ťavovitý juhoamerický párnokopytník
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

tibetský a mongolský budhistický mních
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lama

Časté chyby


Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lama
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lamy
3. D:Datív (komu? čomu?) lame
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lamu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lame
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lamou
Plurál (mn. č.)
lamy
lam
lamám
lamy
lamách
lamami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

účasť, podiel na niečom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

socka pišinger periamygdalitis celebrere maxillaris endemizmus geografia kohorta calorimetrum evanjelikál suka