lambert

Slovník cudzích slov

kedysi používaná jednotka svetelného jasu, značka La
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lambert

Časté chyby


morský vták žijúci v severných moriach

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

azyl reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný