laminát

Slovník cudzích slov

pevná vrstvená umelá hmota v podobe dosiek a plátov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/laminát

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) laminát
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lamináta
3. D:Datív (komu? čomu?) laminátu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) laminát
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lamináte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) laminátom
Plurál (mn. č.)
lamináty
laminátov
laminátom
lamináty
laminátoch
laminátmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

choroba vznikajúca impregnáciou tkanív, napr. pľúc alebo oka, železom, železným prachom

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

grota, grotta cinemaskop inciop batyè°©l expondov谩no cytopathologia orloj gonalgia l sin kryokomora improvizacia primáš