latinka

Slovník cudzích slov

bežne používaná moderná kurzíva v oblasti latinského písma
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/latinka

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) latinka
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) latinky
3. D:Datív (komu? čomu?) latinke
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) latinku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) latinke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) latinkou
Plurál (mn. č.)
latinky
latink
latinkám
latinky
latinkách
latinkami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

predná časť tela niektorých členovcov, hlavohruď

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

galactopoeticus transversospinalis, homogenna struktura lekarsky defekt ekuména introverný s endogénne faktory urolithocystotomia ecclesia militans s