lecitín

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lecitín

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lecitín
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lecitína
3. D:Datív (komu? čomu?) lecitínu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lecitín
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lecitíne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lecitínom
Plurál (mn. č.)
lecitíny
lecitínov
lecitínom
lecitíny
lecitínoch
lecitínmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

teória o súvislosti medzi tvarom lebky a povahou človeka, určovanie povahy človeka podľa stavby lebky, čŕt tváre a telesných znakov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fíčer ebur melanocytarna hyperplazia puerperalis conjugium proseko kopylit fortňa denzná žľaza gogoľ anod媒nia