lecitín

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lecitín

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lecitín
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lecitína
3. D:Datív (komu? čomu?) lecitínu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lecitín
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lecitíne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lecitínom
Plurál (mn. č.)
lecitíny
lecitínov
lecitínom
lecitíny
lecitínoch
lecitínmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vodná rastlina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

aÅ¡rama benígne kalcifikáty hýžde rejekcia broker izopatia penát ophthalmoplegicus militantný melanodermia lymphoglandula