lekorice

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lekorice

Časté chyby


infekčné ochorenie včiel spôsobené prvokom Nosema aspis

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

neskrotn谩 insemin谩tor heteromorphia fň sémantizácia lymphadenopathia angulitída astáza lordóza judikovat autoportrét