leprosis

Slovník cudzích slov

lepróza, leprozita, malomocenstvo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/leprosis

Časté chyby


dotyčnica dotýkajúca sa krivky v nekonečnom bode

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

exesio angiectasis tricuspidalis vokál intristický inkrét trán adnot cicinbrus mizandrop rynúť