letargia

Slovník cudzích slov

dlhodobý duševný útlm; nečinnosť, ochabnutosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/letargia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) letargia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) letargie
3. D:Datív (komu? čomu?) letargii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) letargiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) letargii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) letargiou
Plurál (mn. č.)
letargie
letargi
letargiiam
letargie
letargiiach
letargiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

výstrednosť; vybočenie z medzí; výstredný čin alebo nápad

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bursotomia zorila penetrácia koncil inzula exotoxín bore rezidencia mediálne suponovaÅ¥ megalosyndactylia