letargia

Slovník cudzích slov

dlhodobý duševný útlm; nečinnosť, ochabnutosť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/letargia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) letargia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) letargie
3. D:Datív (komu? čomu?) letargii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) letargiu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) letargii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) letargiou
Plurál (mn. č.)
letargie
letargi
letargiiam
letargie
letargiiach
letargiami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

skamenelé drevo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chronaxia muculentus skotóm urbanus gnathoschisis autotrofia ginepro fyzimonia arthroonychodysplasia geotrichosis homofób