lex

Slovník cudzích slov

zákon; v starovekom Ríme všeobecne záväzný predpis prijatý ľudovým zhromaždením
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lex

Časté chyby


lesklý ozdobný pásik na odev

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

basedowoides dispergovať val脙颅dne tropo syngenetický rectilineus lymphokinesis dišpenz, dispenz symbiosis polygenum eugenika