liberum veto

Slovník cudzích slov

voľné zakazujem; v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia; slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


výrazne a rytmicky prednášať verše; hromadne prevolávať heslá

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypoeosinophilia crater tu kl putidus mastikácia klak ileus chylova partigo besceler