libido

Slovník cudzích slov

túžba po slasti, najmä pohlavnej; pohlavná túžba, pohlavný pud
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

túžba, žiadostivosť, zmyselnosť, pohlavný pud
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/libido

Časté chyby


podľa práva, z právnych dôvodov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

urinosexualis termitofília autochróm chlorit uromelaninum leucotoxinum agronómia kotinga harpya obed谩re banka