lingula

Slovník cudzích slov

jazýček, označenie pre časti orgánov jazykovitého tvaru
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lingula

Časté chyby


organická látka rozpúšťajúca kyselinu močovú

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

panendoskop blendovaná whisky kadet arózia inytencia sizyfovská práca strumectomia bimanualis tyčonga malichernost blastém