lingvistika

Slovník cudzích slov

jazykoveda, náuka o jazykoch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lingvistika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lingvistiky
3. D:Datív (komu? čomu?) lingvistike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lingvistiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lingvistike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lingvistikou
Plurál (mn. č.)
lingvistiky
lingvistik
lingvistikám
lingvistiky
lingvistikách
lingvistikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

hanlivé označenie pre vládu plebsu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

imunológia dissovat trilión spermolithos lutro tona coleocystitis asekurácia tç…¤torsk媒 ovic antropof脙隆gia psychrophobia