linotyp

Slovník cudzích slov

riadkový sádzací stroj
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/linotyp

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) linotyp
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) linotypa
3. D:Datív (komu? čomu?) linotypu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) linotyp
5. L:Lokál (o kom? o čom?) linotypi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) linotypom
Plurál (mn. č.)
linotype
linotypov
linotypom
linotype
linotypoch
linotypmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

mondializácia podaromnici embryogenéza kalus kooptácia agonistický fosg茅n akcelerácia splanchnomegalia netoxicky tyreoidalny uzlik ludra