lobotómia

Slovník cudzích slov

chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

lobotómia, operačné prerušenie spojov medzi čelovým lalokom a talamom, napr. u ťažkých psychóz
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

lobotómya,

doslova ležanie bolesti; katafalk s vystavenou rakvou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

inverzibilita ophidismus postgraduálne štúdium otruby meliorat铆vum inhibuje uvolňovanie glukózy z epispadia collodium penitis motorika inven膷nos钮