lobotómia

Slovník cudzích slov

chirurgické prerušenie nervových spojov čelných lalokov od
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

lobotómia, operačné prerušenie spojov medzi čelovým lalokom a talamom, napr. u ťažkých psychóz
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


ryha, medzera, rez

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tragus sacropromontorium synkréza flyš adipozita terra habilitatis skauting morituri howgh depuračný magnetick谩 devi谩cia