lunapark

Slovník cudzích slov

zábavný park
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lunapark

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) lunapark
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) lunaparka
3. D:Datív (komu? čomu?) lunaparku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) lunapark
5. L:Lokál (o kom? o čom?) lunaparke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) lunaparkom
Plurál (mn. č.)
lunaparky
lunaparkov
lunaparkom
lunaparky
lunaparkoch
lunaparkmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kovový prvok, značka Ho

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hrobka faraona enzymaticus toner panbronchitis amniocentéza gran谩tovn铆k shmele gerila typhlopexis rhizodontropia rectosacropexis