lyssa

Slovník cudzích slov

vo veterinárnej medicíne označenie pre besnotu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

besnota, vírusové ochorenie - okamžité neliečené u človeka vždy smrteľné - prejavujúce sa stavmi zúrivosti, kŕčami a obrnami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/lyssa

Časté chyby


nespojitá matematická množina

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fundácia marÅ¡al sandál neortodoxný ektopický myolemma mixopl脙鲁dia chlorosis onychoptosis nodus ubikvitny