maceracia

Slovník cudzích slov

vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studena; mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) maceracia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) maceracie
3. D:Datív (komu? čomu?) maceracii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) maceraciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) maceracii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) maceraciou
Plurál (mn. č.)
maceracie
maceraci
maceraciiam
maceracie
maceraciiach
maceraciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh malého osobného prenosného počítača, menšieho ako laptop

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bengoro dalmatínec transverzála akrochordit korpor euglycaemia filiálka chaumes monokultúra tórium spolupatriÄ nosÅ¥