mach

Slovník cudzích slov

jednotka rýchlosti rovnajúca sa rýchlosti zvuku, značka Ma
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mach

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mach
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) macha
3. D:Datív (komu? čomu?) machu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mach
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mache
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) machom
Plurál (mn. č.)
machy
machov
machom
machy
machoch
machmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

kovbojské závody na divokých neosedlaných koňoch; divoká nespútaná zábava, recesia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

protrúzie disku biotinum metodika habeas corpus sonar explosivus praedestinatio saccharolysis decrescens sporogenéza termomorfóza