mahónia

Slovník cudzích slov

neopadavý ker rodu Mahonia, u nás okrasná rastlina
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mahónia

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mahónia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) mahónie
3. D:Datív (komu? čomu?) mahónii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mahóniu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mahónii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) mahóniou
Plurál (mn. č.)
mahónie
mahóni
mahóniiam
mahónie
mahóniiach
mahóniami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

látka, ktorá sa pri zvýšených teplotách mení

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ašrama syndesis osteoperiostitída pasion谩l kalcifikát kola híkať pomológ hysteroskop skrofulóza potikali