mahagón

Slovník cudzích slov

vzácne tropické a subtropické drevo hnedočervenej farby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mahagón

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mahagón
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) mahagóna
3. D:Datív (komu? čomu?) mahagónu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mahagón
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mahagóne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) mahagónom
Plurál (mn. č.)
mahagóny
mahagónov
mahagónom
mahagóny
mahagónoch
mahagónmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

životopis

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

crohn pyocyaneus kwanza rimula flegmatizácia pseudodementia enjoying pareidolia cicatrisans nitrit psychastenik