manipulácia

Slovník cudzích slov

zaobchádzanie s niečím; postup tvorby alebo výroby; úprava tovaru; jednanie, najmä nečestné
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) manipulácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) manipulácie
3. D:Datív (komu? čomu?) manipulácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) manipuláciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) manipulácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) manipuláciou
Plurál (mn. č.)
manipulácie
manipuláci
manipuláciiam
manipulácie
manipuláciiach
manipuláciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cykliť komuniké cholín dermis mvdr. čierny oblok desiccans gejz铆r komisn茅 duodenostenosis monokauzálny