maskot

Slovník cudzích slov

talizman, predmet „pre šťastie“; hodvábna tkanina s pevnou osnovou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/maskot

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) maskot
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) maskota
3. D:Datív (komu? čomu?) maskotu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) maskot
5. L:Lokál (o kom? o čom?) maskote
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) maskotom
Plurál (mn. č.)
maskoty
maskotov
maskotom
maskoty
maskotoch
maskotmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vlastná reč malého dieťaťa

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

creatura pyelonefritída kolaps dysforický exartikulácia kto je šuhaj iracionálny nasolacrimalis lascívny loco dyáda