maskot

Slovník cudzích slov

talizman, predmet „pre šťastie“; hodvábna tkanina s pevnou osnovou
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/maskot

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) maskot
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) maskota
3. D:Datív (komu? čomu?) maskotu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) maskot
5. L:Lokál (o kom? o čom?) maskote
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) maskotom
Plurál (mn. č.)
maskoty
maskotov
maskotom
maskoty
maskotoch
maskotmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

úvod, uvedenie; predohra; zavádzanie konkrétneho živočíšneho alebo rastlinného druhu do novej oblasti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

brachycheilia hamižnost gastrohelcosis coffeinismus perididymis prazleta differentialis arabista kalorimetria norepinefr铆n paramucinum