mastogramma

Slovník cudzích slov

mastogram, rontgenový snímok prsníkovej žľazy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


postava zo starogréckych povestí, s polovicou tela ľudského a polovicou tela konského

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný homofónia audiogramma