mater

Slovník cudzích slov

matka; tlačová matrica; predstavená katolíckeho ženského kláštora
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mater

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mater
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) matere
3. D:Datív (komu? čomu?) materi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mater
5. L:Lokál (o kom? o čom?) materi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) materou
Plurál (mn. č.)
matere
materí
materiam
matere
materiach
materami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chorobné zúženie orgánu tela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

multilateralizmus originárny ooforitída cikula eurytmia afluentný pribuzne slova pytat sa pronktne rigorozne konanie kuleha efúzia