matronomia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


prebehlík; človek obrátený na inú vieru; nový horlivý stúpenec nejakej viery alebo idey

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

amarylka fisura erudovan kontajnment kolorit montanus ulceromembranosus p.r sforzato anglofónny prozencefalon