maxillotomia

Slovník cudzích slov

maxilotómia, preťatie hornej čeľuste
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


krátka antická komická scénka z bežného života; mím

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

markíza psychotechnika osteoartróza freón pasportizácia zariadenia flustrovan媒 turricephalia somasthenia normalisatio peripleuritis faunovský